Ana Sayfa / Genel / Klinik Psikolog Kimdir ve Ne Yapar?

Klinik Psikolog Kimdir ve Ne Yapar?

Klinik psikoloji, bilim, teori ve uygulamayı birleştirerek ruh hastalıkları ve sorunları anlama, tahmin etme ve tedavi etmeye çalışır. Klinik psikoloji insan işleyişini düşünsel, duygusal, biyolojik, psikolojik, sosyal, davranışsal açılardan ve tüm yaşlarda, kültürlerde, tüm sosyo-ekonomik seviyelerde inceler.

Ülkemizde klinik psikolog tanımı 1219 sayılı kanun ek 13. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre klinik psikolog;psikoloji veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli uygulamaları da içeren klinik psikoloji yüksek lisansı eğitimi almış kişiye veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya yine klinik psikoloji yüksek lisansına ek olarak da klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur. Psikiyatrisler ise ruh hastalıkları, madde kullanım bozuklukları dahil teşhis,tedavi ve önlenmesi alanında uzmanlaşmış tıp hekimleridir. Psikolojik hastalıkların hem zihinsel hem de fiziksel taraflarını değerlendirebilirler. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 4 ya da5 yıl süren uzmanlık eğitimi alırlar ve ilaç yazabilirler. Psikiyatristlere nazaran klinik psikologlar tıbbi alanda daha az eğitim almalarına karşın psikiyatrlardan çok daha fazla insan davranışlarını etkileyen faktörler, ölçme, değerlendirme ve bilimsel araştırma metodları gibi konularda eğitim alırlar. Aynı zamanda psikoterapi alanında da daha fazla eğitim alan klinik psikologlar ruhsal hastalıkları sadece biyolojik değil insanların hem biyolojik hem de sosyal yönlerini ve bunların çevre etkileşimi sonucu olarak görürler.

Klinik Psikologlar Ne Yaparlar ?

Klinik psikologlar ruh hastalıklarının önlenmesi ve tedavisiyle ilgili programların hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili çalışırlar. Psikolojik test ve ölçümleri yapıp yorumlarlar. Bilimsel araştırma yaparlar. Psikiyatri klinikleri ve hastaneler gibi yerlerde danışmanlık yaparlar. Mahkemelerde,adli durumlarda uzman görüşü bildirirler. Eğitimini almak kaydıyla psikoterapi uygularlar. Üniversiteler gibi kurumlarda eğitim verirler. Klinik psikolojinin,klinik nöropsikoloji, aile terapisi,çocuk psikopatolojisi ve klinik geropsikoloji gibi alt uzmanlık alanları vardır. Klinik psikolojide birçok farklı bakış açısı ekol olmasına rağmen günümüzde 4 büyük ekol vardır. Sigmund Freud’un Psikanaliz ekolünden geliştirilerek günümüze kadar gelen bu perspektifin ana amacı aslında bilinç dışını bilince getirmek denilebilir. Bu sayede danışanın kendi ilke dürtülerinin ve bunları koruyan savunma mekanizmalarının farkında olması sağlanır. 1950’lerde geliştirilen Hümanistik ekolden bahsettiğimizde akla Carl Rogers gelir. Rogers’ın birey merkezli terapi adını verdiği bu sistemin de danışanın fayda görmesi için terapist ile danışan arasında koşulsuz kabul ve empatik anlayış gereklidir. Bu ekolde insanların zaten sahip oldukları kendini gerçekleştirme potansiyeli üzerine çalışılır. Bilişsel-davranışsal ekolde nasıl düşündüğümüz, hissettiğimiz ve davrandığımız arasında komplex bir ilişki olduğu kabul edilir. Birçok bilişsel-davranışçı terapinin amacı bireyin olayları yorumlarken kullandığı ön yargılı veya bozuk yolların düzeltilerek sağlığına kavuşmasıdır. Sistem ekolü veya aile terapisi olarak adlandırılan bu terapi yaklaşımında ailenin ya da bireyin içinde bulunduğu sistemin önemi vurgulanır. Bir bozukluğun bu sistem içerisindeki etkileşimi nasıl etkileyeceği gibi konulara bakılır.

Yazar: Okan AKDÖKER

Bu da Var

Panik Atak Kitapları – Panik Atak İçin Kitap Önerileri

Merhabalar değerli takipçilerim, bugün sizlere kendinizi mutlu hissedeceğiniz ve sizin hayatınıza belli bir amaç katacak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir